Fysioterapi

Fysioterapi er en lovpålagt tjeneste i kommunen. Denne tjenesten utøves av fysioterapeuter med en offentlig godkjenning/autorisasjon. Fysioterapeuter har rett til å behandle uten henvisning fra lege eller annet helsepersonell. Dersom pasienten skal ha hel eller delvis dekning av Rikstrygdeverket må pasienten ha henvisning til fysioterapi fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor, og fysioterapeuten ha avtale med Helfo om refusjon.

En fysioterapeut har god kunnskap til kroppens anatomi, funksjon og bevegelse. I tillegg ser man kroppens smerte/funksjonsnedsettelse i sammenheng med faktorer i samfunnet rundt personen som påvirker hverandre gjensidig.

Når du kommer til en fysioterapeut kan du forvente deg en samtale med fysioterapeuten der din sykehistorie blir gjennomgått, en funksjonsundersøkelse og spesifikke tester. Dette danner grunnlaget for diagnostisering av ditt problem og grunnlaget for en videre oppfølging/rehabilitering/helsefremmende tilnærming for å hjelpe deg videre. Tilnærmingen vil kunne være i form av individuell behandling, individuell trening, gruppetrening eller egentrening.