Trimmen fysikalske tilbyr fysioterapi og manuellterapi for barn og unge!

Målsettingen ved behandling av barn og unge er å bevare eller forbedre barns funksjonsevne. Behandlingen skal gi velvære, livskvalitet og kompensere/forbedre en eventuell funksjonssvikt.

Fysioterapeuten/manuellterapeuten vurderer barnets motoriske ferdigheter og utvikling, undersøker eventuelt behandler. Vi tilstreber et helhetlig tilbud og veileder foreldre, foresatte, barnehagepersonell.

Trimmens fysioterapeut tilbyr også beh. i hjemmet ved alvorlig syke barn

 • Trimmen samarbeider med helsesøstre og barnelegene og ønsker å videreutvikle samarbeide
 • Vi ønsker og jobber for et nært samarbeid med spesialisttjenesten i kommunen for barn og unge
 • Barnefysioterapeut ved HF Sykhuset Buskerud
 • Barnehager
 • Skolehelsetjenesten

Mette jobber hver fredag ved Marienlyst helsestasjon.

To av våre manuellterapeuter er medlemmer av interessegruppen for barnemanuellterapi, og har kompetanse og erfaring i behandling av barn med blant annet KISS-KIDD problematikk.

Barn henvises fra lege, kommer direkte til/eller henvises fra manuellterapeut eller kiropraktor. Barn under 12 år er fritatt for egenandel ved fysioterapi/manuellterapi.

Barn som kan ha behov for behandling/veiledning;

 • for tidlig fødte barn
 • med lav fødselsvekt
 • med forsinket eller avvikende bevegelsesutvikling/ dårlig finmotorikk/ lese eller skrivevansker .
 • med påfallende slapphet eller stivhet
 • som er påfallende urolig, problemer med å suge, spise og/eller sove
 • med deformiteter, eks. føtter
 • med hoftelidelser
 • med lungesykdommer
 • hodepine
 • ryggproblemer
 • nakkeproblemer, nedsatt bevegelse, favorittside(ynglingsside)/torticolli

Risikofaktorer for en KISS-problematikk

Det har vist seg at barn

 • som er forløst med sugekopp/tang
 • som måtte «presses ut» med ekstern trykk på magen
 • Som er utsatt for manuell drag (vanskelig skulderforløsning)
 • som er forløst med keisersnitt
 • som er født med ansiktet først
 • som var større enn 4000 gram
 • som har ligget i tverrleie, seteleie
 • som er tvilling, trilling
 • som er født for tidlig
 • hvor fødselen tok uvanlig lang tid

er overrepresentert for å få en funksjonsforstyrrelse i de øvre nakkeledd pga. at strukturene i nakken er enda myke og ustabile. Nakken tåler de store belastningene den utsettes for ved en normal fødsel, men utstettes den for drag, kan det oppstå skjevstillinger som gir funksjonsforstyrrelser.

(Kilde: http://www.kiss-kidd.no/)

Internt samarbeider vi tett og håper med en dag som i dag å utvikle et tettere samarbeid med dere!

Hilsen Åsmund, Mette og Mona