Medisinsk treningsterapi (MTT)

MTT er en behandlingsmetode som bygger på muskel-og skjelettplager kan rehabiliteres ved at man trener funksjonelt.

Sentralt i MTT er derfor å finne balstninger som kan stimulere rehabiliteringen av muskler og ledd uten at man overbelaster eller provoserer frem smerte. Hovedregelen er at man klarer å dosere treningen så lavt at pasienten kan utføre 30 repetisjoner ganger tre sett av en øvelse.

Denne type behandling passer for folk med langvarige muskel- og skjelettlidelser. Diagnoser som senebetennelse, slitasjer, ryggplager, revmatiske plager, og plager før og etter operasjoner er blant noen av tilstandene som har svært god effekt av MTT.

Fysioterapeutens oppgave er å kartlegge pasientens behov. Viktig innen MTT er at treningen skal være funksjonell.

Treningen tar derfor ikke bare hensyn til den enkeltes skade, men også til den enkeltes forutsetninger, og den hverdag den enkelte møter i fritid og arbeidsliv. Gjennom de tilpassede øvelsene vil man nå mål som økt utholdenhet og styrke, behandle smerte, øke bevegelsesutslag og bedre funksjoner i daglige aktiviteter.