OMI Ortopedisk fysioterapi/medisin

Klinisk ortopedisk medisin er et ortopedisk undersøkelses- og behandlingssystem basert på den engelske legen James Cyriax sitt arbeid. Det systematiserte arbeidet er videreført med hensyn til moderne forskning og viten.

Ortopedisk medisin bygger på en inngående forståelse av referert smerte, anatomi, en systematisk gjennomgåelse av sykehistorie, en presis klinisk undersøkelse og kunnskap om forskjellige sykdommer.

Behandlingstiltak: Tverrfriksjoner, mobiliseringer, manipulasjoner, traksjon, tøyninger og ikke minst forebygging er alle mulige tiltak vi benytter oss av når vi skal behandle. I tillegg til dette spiller også andre ulike tiltak som for eksempel trening en viktig rolle for en helhetlig rehabilitering.