Trimmen kan tilby rehabilitering etter akutte eller langvarige kroniske skader/plager og rehabilitering etter  operasjoner.

Vi har god kompetanse på dette og med de nye fasilitetene våre kan vi tilby en helhetlig rehabilitering i samme hus.