Akupunktur

Om akupunktøren

Utdannet fysioterapeut med en 3 ½ år videreutdannelse i akupunktur. Av kurs inne akupunktur har jeg gjennomført kurs innen dermatologiske lidelser/hudlidelser, kosmetisk akupunktur og barneakupunktur. Medlem av NAFO. Spesielle interesser er behandling av barn, behandling av senelidelser, plager med fordøyelse, samt kvinnelidelser (menstruasjonsplager, plager ifm overgangsalder). Jeg har også mye erfaring innen behandling av gravide.

 • muskel- og skjelettplager
 • hodepine/migrene
 • fordøyelsesproblemer
 • søvnløshet
 • luftveisproblemer
 • infertilitet/uønsket barnløs
 • astma/allergi
 • eksem
 • øresus
 • svimmelhet
 • hormonelle plager
 • kvinnelidelser (menstruasjonsplager, overgangsalder)
 • reumatiske lidelser

Hva er akupunktur?

Ordet akupunktur kommer av de latinske ordene acus=nål/spiss og punktur=punktere/stikke.

Akupunktur er en flere tusen år gammel kinesisk behandlingsform, som har vært kjent i Europa siden 1600-tallet. Akupunkturen kom til Norge i 1860-70 årene, men fikk ikke skikkelig rotfeste før på 1970-tallet; særlig da som smertelindrende behandlingsform.

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) bygger på teorien om yin, yang og Qi. Teorien om yin-yang er sentral, og nedtegnet så langt tilbake som 700 år før Kristus. Yin og yang er to motsatte, polære kvaliteter som er avhengig av og utfyller hverandre. Begrepet Qi kan forenklet oversettes med vital energi. Qi sirkulerer i kroppen i kanaler som kalles meridianer, og nærer organer og systemer. Qi kan av ulike årsaker være i ubalanse og dette vil gi forskjellige symptomer.

Behandlinsprinsipper

I kinesisk medisin ser man på kroppen som en helhet, bestående av en rekke vitale organer og energibaner (meridianer), som binder organene sammen. I dette kretsløpet skal energien strømme fritt og harmonisk. Dette er forutsetningen for god helse. Oppstår det en ubalanse i gjennomstrømningen av energi, kan det resultere i sykdom eller smerte.

Hensikten med bruk av nåler, kopping, moxa etc. er å få energien til å flyte fritt igjen. Akupunkturen stimulerer kroppens egne helbredelsesprosesser.

Hva behandler akupunktøren?

Det blir mer og mer vanlig at vi i den vestlige verden bruker klassisk kinesisk akupunktur. Akupunktur benyttes blant annet til forebygging og behandling samt til å bidra til å få en varig bedring av plager.

WHO (verdens helseorganisasjon) anbefaler akupunkturbehandling til ca. 40 forskjellige lidelser. Blant annet som smertebehandling, ved søvnproblemer, astma, allergier, eksem, øresus, svimmelhet, hormonelle plager, plager i forbindelse med overgangsalder, mage- og tarmlidelser, infertilitetsproblemer, menstruasjonsplager, sene- og muskelfestebetennelser, reumatiske lidelser i muskler og ledd, hodepine og migrene.

Hva skjer hos en akupunktør?

Under første akupunkturbehandling blir det foretatt et grundig intervju som gir akupunktøren et grunnlag for å stille diagnose. Under intervjuet stilles det spørsmål om plager og symptomer. Akupunktøren er interessert i hvor lenge du har hatt plagene, hva som forverrer eller lindrer dem, osv. I tillegg ser akupunktøren på tungen og tar pulsen. Diagnosen er utgangspunktet for akupunktørens valg av akupunkturpunkter og hvordan disse skal stimuleres. Målet med en slik diagnostisering er å finne årsaken til plagene slik at hver pasient får en individuell tilpasset behandling. Dette er viktig ettersom de samme sykdommer og symptomer kan ha forskjellige årsaker ut fra TKM.

I akupunkturbehandlingen brukes svært tynne sterile engangsnåler. Nålene står vanligvis inne i 20-40 minutter. Antall nåler som benyttes under en behandling kan variere. Antall behandlinger er avhengig av hva slags problem som behandles i tillegg til plagenes varighet. Akupunktøren vil også kunne benytte andre behandlingsteknikker, så som kopping, moxa (urt som brennes for å varme) og elektroakupunktur.

Gjør akupunktur vondt?

Noen vil kanskje si ja, men de fleste vil si at akupunktur ikke er vondt. Mange blir overrasket over hvor lite smertefullt det er å få nåler. Litt ubehag vil nok de fleste kjenne, men de fleste vil bare kjenne et lite stikk når nålen stikkes gjennom huden. Når nålen er riktig plassert i akupunkturpunktet vil pasienten kjenne et press eller en litt dump følelse i området der nålen står.

Utdanning og sikkerhet

Utdanningen i Norge kan gjøres på akupunkturhøyskolen. Man kan også ta utdannelsen i England, USA og Kina. Den norske utdanningen er deltid og tar 3 ½ år, om en har en medisinsk bakgrunn.

Akupunktur er en svært trygg behandlingsform med få bivirkninger når den utføres av godt utdannede behandlere (NAFO medlemmer), som praktiserer etter trygge og solide standarder.

Akupunktører som er medlem av NAFO har alle medisinsk grunnutdanning og et omfattende akupunkturstudium på 3,5 år bak seg. Medlemmene er pålagt å følge retningslinjer til hygiene og forsikring satt av foreningen. Dette sikrer pasienten behandling utført av kvalifisert personell.

Akupunktur og graviditet

Hvis du ønsker en helhetlig og naturlig behandlingsform under graviditeten, er akupunktur godt egnet for mange av plagene en kan få i svangerskapet.

Svangerskapsplager der akupunktur kan hjelpe:

 • svangerskapskvalme
 • bekkenløsning
 • kramper
 • halsbrann
 • vannansamling/ødemer
 • søvnproblemer
 • tretthet/utmattethet

Litt utdypende om enkelte av plagene under graviditeten

Bekkenløsning

Hos alle gravide skjer det en hormonell prosess, som gjør at leddbånd blir mer tøyelig og bekkenet blir mer fleksibelt, dette kalles fysiologisk bekkenløsning. Utover i svangerskapet blir kvinnen naturlig tyngre, og leddbånd som alt er blitt mer elastiske tåler påkjenningen dårligere. Dersom bekkenløsningen medfører smerte på en slik måte at en har vanskelig for å fungere i det daglige, kalles det symptomgivende bekkenløsning. Hvorfor enkelte kvinner får mer smerte enn andre er det ingen dokumentert forklaring på.

Når plagene vedvarer utover barseltiden, kalles det bekkenleddsyndrom. Dette kan være en følgetilstand etter symptomgivende bekkenløsning.

Det er gunstig å komme i gang med behandling med en gang du mistenker at du har en symptomene bekkenløsning for at behandlingen skal gi et best mulig resultat.

Kvalme

Omtrent 80 % av alle gravide er plaget av kvalme og/eller brekninger i løpet av svangerskapet. De fleste gravide med kvalme har det frem til ca. uke 12, men enkelte opplever kvalme, mer eller mindre i hele svangerskapet. Klassisk kinesisk akupunktur har blitt brukt mot kvalme av forskjellige årsaker. Det er derfor bla. utviklet akupressur-bånd som klemmer på akupunkturpunkter ved håndleddet, som mange føler seg godt hjulpet med.

Forskning viser at tradisjonell akupunktur har merkbar bedre effekt, når sammenlignet med ”narre” akupunktur og ingen behandling (Smith, C et al 2002)..

Modningsakupunktur

Kvinner som får denne behandlingen føler seg ofte fysisk og psykisk bedre forberedt før selve fødselen. Søvnkvalitet, ryggplager mage-/tarmplager og andre plager blir regulert og energiene flyter bedre i kroppen. Selve modningsakupunkturen starter gjerne i uke 36 av svangerskapet, ca. 1 gang i uken, for så å øke til to ganger i uken de siste ukene.

Forskning fra bla. Tyskland har vist at behandlingen påvirker livmorhalsen på en positiv måte, slik at åpningsfasen av fødselen gikk raskere og dermed ble også fødselen kortere (Romer, Weigel, Zieger, Melchert 2000).

Ta kontakt med akupunktøren ved senteret hvis du har ytterligere spørsmål eller hvis du ønsker en konsultasjon.