Trykkbølgebehandling

På Trimmen tilbyr vi Radial trykkbølgebehandling med et EMS Swiss Dolarclast apparat. Dette er et alternativ til medikamentel behandling eller kortisoninjeksjoner ved kroniske sene- og muskelplager.

Vi benytter oss først av denne type behandling etter en grundig klinisk og funksjonell undersøkelse. Vi er selektive på hvilke pasienter og diagnoser vi bruker denne behandlingsformen på og er svært grundige i vår anatomiske applikasjon av trykkbølgene. Dette gjør at vi har høy prosent, faktisk opp mot 90% i et bedriftsinternt «studie» på positiv effekt av trykkbølgebehandling.

Hos oss er trykkbølge ALDRI eneste form for terapeutisk virkemiddel, ei heller noe universalverktøy ved alle plager eller smerter.

Radial Trykkbølgebehandling baserer seg på teknologi som generer trykkbølger som forplanter seg ned i vevet. Denne trykkøkningen har en rekke positive fordeler ved behandling av kroniske sene-/muskelplager.

Se gjerne www.enimed.no eller www.ergomove.no for mere utførlig informasjon om virkningsmekanismene og relevant forskning og diagnoser som har positiv effekt av trykkbølgebehandling.

Dette er noen av diagnosene vi behandler med trykkbølge her på Trimmen:

  • Tennisalbue/Golferalbue
  • Jumpers kne
  • Akillesproblematikk
  • Skulderimpingement relatert problematikk hvor det er irritasjonsprosseser på senestrukturer i skulderen
  • Ved «bløtvevsforkalkninger» i muskel/senestrukturer
  • Hælspore og Plantarfasciit.
  • Hamstringstendinoser
  • Løperkne relaterte plager

Våre fysioterapeuter som utfører trykkbølgebehandling har alle ekstra kursing innenfor applikasjon og riktig bruk av trykkbølgebehandling ved muskel/senelidelser eller reduksjon/fjerning av bløtvevsforkalkninger.

Trykkbølgebehandling dekkes ikke av Rikstrygdeverket. En normal behandlingsserie med trykkbølgebehandling varierer fra 1-3 behandlinger, svært sjeldent opp mot 5 behandlinger. Behandlingsintervall på 7 dager.